Storebrors hicka

Har storebrorsan fått hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall idag? Det är alltså hicka vi pratar om och då hoppas jag att jag är rätt informerad här och inte far med osanning på något vis! De hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfallen kan ge upphov åt vissa skrattsalvor från yngre familjemedlemmar i det att dom ser storebror hicka runt där hemma! Här är det då viktigt att storebror får kontroll på sina hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall!